Poznaj skuteczne praktyki z obszaru bezpieczeństwa pracy z renomowanych firm!

AKTUALNA TECZKA PRACY SPECJALISTY DS. BHP

Praktyka, prawo, dokumentacja
– do natychmiastowego użycia

kup teraz

Przedstawiamy zbiór case studies opracowanych w oparciu o nowoczesne praktyki specjalistów z renomowanych firm, takich jak Bridgestone, TÜV Rheinland Polska czy Com40.

Zobacz zespół autorski

Nad merytoryką publikowanych materiałów czuwa specjalista z Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Ergonomii Politechniki Poznańskiej.

Każdy przypadek zaopatrujemy w GOTOWE DO NATYCHMIASTOWEGO WYKORZYSTANIA wzory dokumentów, instrukcje i listy kontrolne stworzone przez ekspertów – praktyków w oparciu o interpretacje ustaw i rozporządzeń.
Realia codziennej pracy przekładamy na konkretne procedury postępowania, harmonogramy działania i rozwiązania przestawione krop po kroku.

SPRAWDŹ PRZYKŁADOWE TEMATY I SIĘGNIJ PO WIĘCEJ!

 • Jeśli szukasz sprawdzonych rozwiązań w dynamicznie zmieniających się organizacjach oraz chcesz usystematyzować swoją pracę w obszarze BHP;
 • Jeśli chcesz mieć dostęp do gotowych ścieżek postępowania na wypadek awarii lub wypadku przy pracy dla trudnych lub niejednoznacznych przypadków;
 • Jeśli szukasz skutecznych sposobów komunikacji z pracownikami nowego pokolenia;
 • Jeśli potrzebujesz sprawdzonych rozwiązań z obszaru ergonomii;
 • Jeśli chcesz uprościć i usprawnić swoją pracę oraz czerpać z dobrych praktyk wykorzystywanych w nowoczesnych firmach;
 • Jeśli chcesz poszerzyć swój zakres wiedzy w innych obszarach związanych z bezpieczeństwem.
Zobacz cały spis treści

Jak korzystać z Teczki Pracy Specjalisty ds. BHP?

Zrobisz to w 3 prostych krokach!

1

Wybierz dział, który Cię interesuje

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów z kluczowych obszarów pracy specjalistów ds. BHP, których wykaz został opracowany w oparciu o Kodeks Pracy oraz Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 2

Zapoznaj się z opisami przypadków i prześledź krok po kroku proponowane rozwiązania

Każdy case study zaopatrzony jest w podstawę prawną oraz wyczerpujący komentarz eksperta.

3

Skorzystaj z gotowych do natychmiastowego wykorzystania formularzy i wzorów dokumentów

Skopiuj i wykorzystaj gotowy wzór dokumentu bądź formularz, który jest Ci niezbędny do przeprowadzenia założonych działań.

Niniejsza publikacja została zaprojektowana jako praktyczne narzędzie warsztatowe, poparte wiedzą i doświadczeniem specjalistów BHP z firm będących liderami na rynku. Składa się z prezentacji konkretnych, skutecznych rozwiązań w kluczowych obszarach bezpieczeństwa przedsiębiorstw oraz ma charakter sprzyjający wymianie informacji i dobrych praktyk.

Każdy publikowany tekst ma formę STUDIUM PRZYPADKU i został opracowany w oparciu o poniższy algorytm:

Opis problemu

Podstawa prawna

Procedura postępowania

Dokumentacja

Doświadczenie praktyka
(omówienie kluczowych kwestii, praktyczne wskazówki, zakres obowiązków
specjalisty ds. BHP oraz współpracy z innymi podmiotami)

Dla kogo przygotowaliśmy Teczkę?

 • Inspektorów i specjalistów ds. BHP
 • Firm doradczo – szkoleniowych z obszaru BHP
 • Właścicieli małych, średnich i dużych przedsiębiorstw różnych branż
 • Uczelni wyższych oraz szkół policealnych posiadających ofertę kształcenia w zakresie BHP
 • Studentów kierunków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy

Pobierz i przekonaj się sam

Definicja wypadku przy pracy. Związek z pracą – jak trafnie interpretować go podczas postępowania powypadkowego? Przykłady sytuacji problematycznych i ich końcowa kwalifikacja

Monika Politowska

Pobierz

Nowoczesne szkolenia BHP – jakie narzędzia, techniki i metody prowadzenia szkoleń pozwolą zwiększyć zaangażowanie pracowników w ich przebieg?

Marlena Molenda

Pobierz

Obowiązki pracodawcy wobec pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych

Anna Wolińska

Pobierz

konsultacja merytoryczna

Adam Górny

Dr inż. nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn

ZESPÓŁ AUTORSKI

Atrakcyjna i zróżnicowana forma materiałów

[ Opracowanie papierowe ]

 • wszystkie informacje dotyczące BHP w jednym miejscu
 • możliwość kserowania materiałów
 • przejrzysta forma publikacji

[ Portal ]

 • dostęp on-line przez całą dobę do bazy wiedzy nt. BHP
 • dokumenty gotowe do druku
 • czytelny system nawigacji ułatwiający szybkie lokalizowanie informacji na stronie internetowej
 • dostęp z komputera i urządzeń mobilnych
patronat honorowy
PARTNERZY