dr inż. Adam Górny

Dr inż. nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn

Dr inż. nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, specjalności: ergonomia i inżynieria jakości, systemy bezpieczeństwa pracy, pracownik naukowy Politechniki Poznańskiej, specjalista w zakresie ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych oraz systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem pracy.
Kierownik Studiów Podyplomowych o specjalności „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”, certyfikowany ergonomista (członek CREE, The Centre for Registration of European Ergonomists) oraz członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego (PTErg, Odział Poznański).

Katarzyna Gulanowska

Starszy Specjalista ds. BHP, Trener ds. ciągłego doskonalenia w obszarze kultury bezpieczeństwa w Proresult

Specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 10-letnim stażem w branży produkcyjnej. Właściciel Proresult, specjalizuje się w obszarze psychologii pracy. Przeprowadza diagnozy kultury bezpieczeństwa, wspiera najwyższe kierownictwo firm w opracowywaniu wieloletnich strategii budowania silnej kultury bezpieczeństwa. Wraz z zespołem przeprowadza dni bezpieczeństwa i szkolenia z obszaru BHP i promocji zdrowia w duchu grywalizacji. Przeprowadza również szkolenia obligatoryjne BHP w j. rosyjskim. Chętnie dzieli się swoją wiedzą z obszaru kultury bezpieczeństwa w czasopismach, publikacjach branżowych oraz na wykładach otwartych. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.

Maciej Gulanowski

Trener ds. Efektywności Produkcji oraz Kultury Bezpieczeństwa w Proresult

Posiada 8-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania oraz usprawniania procesów produkcyjnych, które zdobywał w branżach: motoryzacyjna, poligraficzna, medyczna oraz obróbka skrawaniem CNC. Członek Polskiego Stowarzyszenia Praktyków Training Within Industry oraz Stowarzyszenia Lean Management Polska. Wyróżniony tytułem „Lider inżynierii poniżej czterdziestki”. Prelegent oraz autor licznych artykułów dotyczących efektywnego zarządzania produkcją oraz podnoszenia efektywności funkcjonowania służb utrzymania ruchu. Obecnie trener w Proresult. Prowadzi projekty w zakresie podnoszenia poziomu kultury bezpieczeństwa oraz efektywności produkcji.

Wiktoria Kępczyńska

Specjalista ds. BHP TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Absolwentka Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej na kierunku inżynieria bezpieczeństwa oraz specjalności: zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy wraz z ergonomią. W TÜV Rheinland zajmuje się koordynacją obszarów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy podczas realizacji projektów budowlanych. Jej zainteresowania zawodowe związane są z branżą budowalną  oraz z aspektami psychologicznymi w zakresie bhp.

Bartosz Maik

Specjalista ds. kadr i BHP - organ nadzoru i kontroli

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu gdzie ukończył studia prawnicze (katedra Prawa Pracy). Dodatkowo ukończył podyplomowe studia podatkowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Od lat związany z tematyką prawa pracy i BHP, do których podchodzi z pasją. W życiu zawodowym na co dzień zajmuje się weryfikacja przestrzegania przepisów dotyczących prawnej ochrony pracy, w tym BHP oraz legalności zatrudnienia w różnego rodzaju zakładach pracy. Uczestnik wielu szkoleń m.in. w zakresie transportu międzynarodowego w szczególności czasu pracy kierowców międzynarodowych powyżej 3,5 T. Dodatkowo jest twórcą tematycznych projektów w Social Media pod nazwą "W świetle prawa pracy i BHP" oraz społeczności w grupie "Pracownicy i Pracodawcy w światle prawa pracy i BHP".

Marlena Molenda

Specjalista ds. BHP w Bridgestone Poznań

Absolwentka Politechniki Poznańskiej kierunku Inżynieria bezpieczeństwa - Ergonomia i bezpieczeństwo pracy. Odpowiedzialna za tworzenie strategii bezpieczeństwa i higieny pracy, za audyty i nadzór nad przestrzeganiem przepisów 
i norm prawnych oraz za wdrażanie wszelkich działań zapobiegawczych 
i naprawczych w tym obszarze. Zaangażowana w budowę kultury bezpieczeństwa. Ma doświadczenie w organizacji i prowadzeniu konkursów bhp i dni bezpieczeństwa.

Monika Politowska

Specjalista ds. BHP w Eurocash S.A.

Absolwentka kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa na Politechnice Poznańskiej. Obecnie pracuje na stanowisku specjalisty ds. BHP i Ochrony Przeciwpożarowej w Eurocash S.A., z zamiłowaniem do Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

Monika Tomczak

Specjalista ds. BHP i PPOŻ. w Com40

Absolwentka dziennych studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Ukończyła Szkołę Policealną na kierunku Technik BHP, a także studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
Od lutego 2016 r. zatrudniona w Grupie Spółek Com40, początkowo na stanowisku Inspektor ochrony przeciwpożarowej, obecnie na stanowisku Specjalista ds. BHP i PPOŻ.